Způsob dodání

Služba TLM Assessment je dodávána ve třech fázích.

1

Seznámení s prostředím, příprava

Web meeting / konferenční hovor s klientem. Snažíme se rámcově pochopit, jak síť podporuje podnikání firmy. Seznamujeme se s architekturou sítě a technickými aspekty provozu. Podepisujeme NDA.

2

Analýza a tvorba doporučení

Spouštíme sken sítě za použití NetformX discovery nástroje. Získáváme informace o síťových operačních systémech, zranitelnostech, o stavu životního cyklu a servisním pokrytí.

3

Předání výstupů

Prezentace a předání výsledků zahrnujících návrh architektonických změn, softwarových upgradů, konfiguračních změn a procesních změn. Vše s odhadem finanční náročnosti.
Návrhy jsou sladěny do roadmapy zohledňující kritičnost jednotlivých doporučení.

Požadavky na součinnost před zahájením druhé fáze.

  • Přidělení IP adresy pro gateway, která poslouží k připojení skenovací stanice do sítě klienta a umožní přístup inženýra pro provedení skenu
  • Uvedení rozsahů IP adres, ve kterých má být proveden sken
  • Autentizační informace
  • SNMP community strings
  • Hesla do privilege konfiguračního módu
  • IP adresy L3 bran/gateways
  • Zajištění Cisco LOA (Letter of Authorization) za účelem zjištění informací o servisním krytí Cisco zařízení

Klient musí provést kontrolu a případně rekonfiguraci aktivních prvků tak, aby sken z auditovací stanice proběhl korektně:

  • Povolit v ACL zařízení přístup přes SNMP
  • Povolit v ACL zařízení přístup na CLI
  • Pokud se nachází firewall(y) mezi auditovací stanicí a aktivními prvky, je zapotřebí povolit v ACLs na firewall zařízení(ch) SNMP/Telnet/SSH/ICMP

Nezávislé posouzení kondice vaší síťové infrastruktury

Pro prvních 20 registrovaných zájemců bezplatně.

PODMÍNKY ÚČASTI A MOŽNOST REGISTRACE