Technology Lifecycle Management Assessment

TLM Assessment je praktická a efektivní služba, kterou provádíme jako součást plánování rozvoje podnikových sítí našich klientů. Pomocí softwarových nástrojů Identifikujeme a klasifikujeme zařízení v síti a vytváříme velmi detailní přehledy. Identifikujeme slabá místa, bezpečnostní zranitelnosti, mapujeme stav životního cyklu síťových komponent a stav jejich servisního pokrytí.

TLM Assessment reprezentuje vrcholový přehled, díky kterému mají naši klienti dostatek informací ke správné koncepci rozvoje své sítě – jaké aktualizace provést, jaká zařízení vyřadit a kterým naopak prodloužit servisní pokrytí, jaké položky zanést do rozpočtu.

Nezávislé posouzení kondice vaší síťové infrastruktury

Pro prvních 20 registrovaných zájemců bezplatně.

PODMÍNKY ÚČASTI A MOŽNOST REGISTRACE