Nezávislé posouzení kondice
vaší síťové infrastruktury

Pro prvních 20 registrovaných zájemců bezplatně.

PODMÍNKY ÚČASTI A MOŽNOST REGISTRACE

Detailní informace o životním cyklu síťové infrastruktury
Status životnosti jednotlivých prvků sítě
Přehled aktuálních zranitelností
Stav servisního pokrytí jednotlivých částí sítě

Chcete vědět, na které konkrétní části Vaší sítě se zaměřit pro plánovanou
obměnu a jak optimalizovat stávající servis pro dosažení nižší ceny?

Služba TECHNOLOGY LIFECYCLE MANAGEMENT ASSESSMENT.

Strukturované výsledky do deseti dnů od spuštění auditu.

Partnerem projektu je Cisco Systems